Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Tư Tuần Thường Niên Năm B - Lc 13: 22 - 30

October 26, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B

NGÀY 27/10/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,22-30)

Khi đọc đoạn Tin mừng này, chắc hẵn câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ chúng ta: Với tình trạng của tôi như hiện tại, liệu có được vào thiên đàng không? Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của các môn đệ và của người nghe, nhưng thay vì hỏi thẳng, họ khéo léo hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Câu hỏi là “có” hay “không”, nhưng Chúa Giêsu lại trả lời theo lối vào bằng cách nào – “hãy qua cửa hẹp mà vào”. Tại sao phải qua cửa hẹp? Không phải Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã mở toang cánh cửa cho chúng ta vào đó ư?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App