Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Hai Tuần Thường Niên Năm B - Lc 13: 10 - 17

October 24, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm B

NGÀY 25/10/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,10-17)

Tuân giữ lề luật của Thiên Chúa là việc làm tốt đẹp, việc này cho thấy niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Thế nhưng tuân giữ lề luật của Thiên Chúa một cách quá tỉ mỉ và nghiêm ngặt sẽ dẫn chúng ta đến nguy cơ giải thích sai về lề luật của Chúa. Thật vậy, khi tuân giữ lề luật của Thiên Chúa một cách quá tỉ mỉ và nghiêm ngặt chúng ta có khuynh hướng đặt bản thân của chúng ta lên trên Thiên Chúa. Một người quá tỉ mỉ và nghiêm ngặt trong việc tuân giữ lề luật thì luôn bận tâm, lo lắng về tội lỗi của chính họ hơn là chính Thiên Chúa. Mặc dù, việc tỉ mỉ và nghiêm ngặt thì quan trọng để kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, thế nhưng, khi nỗi sợ phạm tội trở thành một mối ám ảnh, sự ám ảnh này sẽ che mờ ý muốn của Thiên Chúa. Việc tuân giữ lề luật lúc này sẽ chỉ còn là gánh nặng và mất khả năng đem lại niềm vui, sự bình an thật sự trong cuộc sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App