Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Ba Tuần Thường Niên Năm B - Lc 13: 18 - 21

October 25, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B

NGÀY 26/10/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,18-21)

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt cải và nắm men được gieo trồng để nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”. Cũng vậy, sự to lớn của Nước Thiên Chúa không hệ tại ở dáng vẻ bên ngoài, nhưng ở việc giá trị của Nước Thiên Chúa được nuôi dưỡng trong tâm hồn của mỗi người, ở việc đem giá trị Nước Thiên Chúa làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa. Trong chiều hướng đó, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa gợi lên lời mời gọi. Lời mời gọi sống và lan tỏa những giá trị Nước Thiên Chúa.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App