Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên - Mt 15,21-28

August 3, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

NGÀY 04/8/2021, THỨ TƯ SAU CN XVIII THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,21-28)

21 Khi ấy, ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”23 Nhưng Người không đáp lại một lời.24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”.25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”.27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App