Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - GKGĐ GP Phú Cường

August 3, 2022

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 04/08/2022

LỄ THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY – lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,13-23)

13 Hôm ấy, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?”. 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

SUY NIỆM

Phêrô - người tông đồ trưởng trong 12 tông đồ - qua đoạn Tin mừng hôm nay, đã cho chúng ta một sự thật về thân phận con người. Sự thật đó đã được diễn tả trong sách ngôn sứ Isaia: “Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55,7-8), và Chúa Giêsu khẳng định lần nữa về Phêrô: con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Ngay trong lúc thánh Phêrô tuyên xưng mạnh mẽ về Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa cũng nhận định về lời tuyên xưng của ông: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Lời tuyên xưng đức tin là lời đáp trả và cũng là một ân ban. Chỉ khi chúng ta đứng đúng vị trí của một loài thụ tạo ở dưới bầu trời và người môn đệ “lui ra đằng sau Thầy” thì lời tuyên xưng mới xác đáng và đem lại ơn ích cho phần rỗi mỗi người. Vị trí đá tảng của Phêrô khi xưa hay giáo hoàng hiện nay đều như thế: đại diện cho Hội thánh đang lắng nghe Lời Chúa, theo sát Chúa Giêsu trong Tin mừng. Đó là vị trí của người đứng đầu nhưng đứng sau Thầy chí thánh, cùng đồng hành với dân Chúa đang lữ hành.

Giáo hội trên con đường về thành thánh Giêrusalem thiên quốc cũng là con đường của những chông gai, đau khổ mà Chúa Giêsu đã bước đi. Chúa Giêsu dù biết trước những việc sẽ xảy ra nhưng vẫn một lòng thực thi thánh ý Chúa Cha và một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình (x. 1Pr 2,23). Trong thư của ngài, thánh Phêrô nhắn nhủ: “Thiên Chúa, nguồn mọi ân sủng, là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường”.

Xin Chúa cho chúng ta luôn xác tín như thế.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App