Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên (Mt 17:14-19) - GKGĐ GP Phú Cường

August 5, 2022

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 06/08/2022

LỄ HIỂN DUNG – lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,28-36)

28 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

SUY NIỆM

Khi chứng kiến Chúa Giêsu hiển dung qua cuộc biến hình, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngây ngất. Có thể nói lúc này đây không còn gì có thể làm các ông mãn nguyện hơn nữa, nên Phêrô thưa với Chúa Giêsu xin cho ông được làm ba lều: một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia để các ông được sống mãi với vinh quang đó.

Chính sự trải nghiệm về việc Chúa Giêsu tỏ bày thiên tính của Người trên núi Tabor lúc này sẽ giúp các môn đệ được củng cố lòng tin khi Chúa Giêsu mời gọi họ xuống núi tiếp tục hành trình rao giảng Tin mừng, được an ủi khi chứng kiến Người trong vườn Cây Dầu với nhân tính yếu đuối đến đổ mồ hôi máu trước thập giá Chúa Cha trao, và được can đảm trước cái chết đầy tủi hổ của Thầy Giêsu trên núi Sọ xem ra chẳng gì thể hiện là một Thiên Chúa uy quyền.

Nhiều lúc chúng ta cũng muốn chạy trốn cái thực tại không lấy gì làm tốt đẹp để khỏi phải đối diện với cuộc sống đầy đau khổ, chỉ muốn ở lại mãi trong giấc mơ đẹp để khỏi thức dậy cho một sứ vụ đang chờ phía trước. Dẫu vậy, chúng ta được Chúa đánh thức để dám sống với những gì thánh ý Chúa gởi trao. Học theo bài học của Chúa Giêsu, không có vinh quang nào mà không phải trải qua đau khổ, khó nhọc.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng chọn con đường nở hoa để đi, nhưng giúp chúng con biết biến con đường mình đi được nở hoa, nhờ mỗi ngày chúng con biết biến đổi đời sống mình để vui vẻ đón nhận thập giá cuộc đời. Amen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App