Sách nói Công giáo

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:14-16) - GKGĐ GP Phú Cường

July 1, 2022

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 02/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,14-17)

14 Một hôm, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. 15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai”.

SUY NIỆM

Đức tin Công giáo không phải đơn giản chỉ là những giáo thuyết về lề luật, tín lý và tín điều; lại càng không phải là những “công thức” để rồi khi áp dụng đúng thì người ta sẽ nhận được ơn cứu độ. Không phải như thế!

Nhưng điều căn bản của đức tin chính là người tín hữu tin và bước theo một Con Người, tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế, điều quan trọng nhất trong niềm tin của người tín hữu Công giáo được minh chứng rất rõ nơi Kinh thánh: “Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người; đó là một Con Người, Đức Kitô Giêsu” (1Tm 2,5) , “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ” (Ga 3,17) .

Bởi đó, mỗi người tín hữu hôm nay được mời gọi sống niềm tin trong một mối tương quan gần gũi với Chúa Giêsu Kitô, qua việc tham dự thánh lễ, và những cử hành phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, cũng như việc cầu nguyện cá vị với Chúa Giêsu. Khi sống như thế là mỗi người tín hữu chúng ta sống tinh thần đức tin luôn mới, để có thể chứa đựng “rượu mới” nơi một thế giới, xã hội đang có phần biến chuyển, nhiều đổi thay như hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa nhưng xin Chúa ban thêm niềm tin cho mỗi chúng con, để khi luôn đặt niềm tin vào Chúa, chúng con cũng biết phó thác và hy vọng vào tình yêu của Người. Amen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App