Sách nói Công giáo

[Chú Giải Tin Mừng]#NoelQuesson - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên B - Mt 15: 21-28

August 3, 2021

Noel Quesson - Chú Giải Tin Mừng

THỨ TƯ TUẦN XVIII - THƯỜNG NIÊN B

Mt 15: 21-28

Lạy Ngài là Con vua Đa vít, xin dủ lòng thương tôi: Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng Người không đáp lại một lời.

Lời cầu nguyện tiếng kêu xin thật là đẹp đẽ, chân thành và cảm động. Đức Giêsu đã từng nói: "Tất cả những gì anh em xin, thì sẽ được... Hãy gõ cửa sẽ mở cho... "

Xem thêm: Link

Podbean App

Play this podcast on Podbean App