Sách nói Công giáo

[Chú Giải Tin Mừng]#Giáo Phận Nha Trang - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên B - Lc 7: 31 - 35

September 14, 2021

Giáo Phận Nha Trang - Chú Giải Tin Mừng

THỨ TƯ TUẦN XXIV - THƯỜNG NIÊN B

Lc 7: 31 - 35

Để diễn tả sự cố chấp không đón nhận đó, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mượn ở trò chơi hát đối của trẻ em Do Thái ngồi ngoài chợ:
Trò chơi này được chia thành hai phe để xướng đáp cho phù hợp: bên này hát những bài ca bi ai thì bên kia đáp lại bằng cử chỉ điệu đấm ngực than khóc; bên này cất giọng ca vui vẻ giả làm đám cưới, thì bên kia phải vui mừng nhảy nhót. Nhưng nhiều khi gặp những đứa trẻ khó nết, theo ý riêng, không đối đáp phù hợp theo lệ đã quen của trò chơi, khiến cho trò chơi mất ý nghĩa và mất vui.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App