Sách nói Công giáo

[Chú Giải Tin Mừng]#Giáo Phận Nha Trang - Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên B - Lc 7: 1 - 10

September 14, 2021

Giáo Phận Nha Trang - Chú Giải Tin Mừng

THỨ HAI TUẦN XXIV - THƯỜNG NIÊN B

Lc 7: 1 - 10

Cũng như Mátthêu (8: 5-10.13), Lu-ca nhìn thấy ở đây một điềm tiên báo dân ngoại sẽ gia nhập Giáo hội; đồng thời cũng nói lên tính cách phổ quát của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và đó là đặc điểm công giáo của đạo Công giáo chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta, người công giáo phải thể hiện tính cách công giáo tính của mình bằng cách mở rộng tình thương, lòng bác ái và tinh thần phục vụ đến hết mọi người, không phân biệt đối tượng nào.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App