Sách nói Công giáo

[Chú Giải Tin Mừng]#Giáo Phận Nha Trang - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B - Lc 7: 11 - 17

September 14, 2021

Giáo Phận Nha Trang - Chú Giải Tin Mừng

THỨ BA TUẦN XXIV - THƯỜNG NIÊN B

Lc 7: 11 - 17

Sự thinh lặng của bà trước những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong việc phục sinh con trai bà, đã nói lên rằng: Bà bất lực nên đã hoàn toàn phó thác vào Chúa, bằng sự vâng phục vào những lời Chúa nói và những việc Chúa làm, mặc dù bà chưa biết Chúa cách rõ ràng và cũng chưa hiểu việc Chúa làm.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App