Sách nói Công giáo

[Theo Vết Chân Người] Ngày 23/07-Thánh BIRGITTA Nữ tu (1303 - 1373)

July 23, 2021

Thánh BIRGITTA Nữ tu (1303 - 1373)

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI - THÁNG 07

Ngày 03/07-Thánh TÔMA TÔNG ĐỒ (Thế kỷ 1)

Ngày 03/07-*THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

Ngày 04/07-Thánh ELISABETH LUSITANIA (1271 - 1336)

Ngày 04/07-*Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

Ngày 05/07-Thánh ANTÔN MARIA GIACARIA)

Ngày 06/07-Thánh MARIA GORETTI

Ngày 09/07-Thánh AUGUSTINUS ZHAO RONG

Ngày 10/07-*Thánh ANTÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH (NĂM)

Ngày 10/07-*Thánh PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ

Ngày 11/07-Thánh BÊNÊĐICTÔ Tu Viện Trưởng (480 - 547)

Ngày 12/07-*Thánh PHÊRÔ HOÀNG KHANH

Ngày 12/07-*Thánh Nữ ÁNÊ LÊ THỊ THÀNH (ĐẾ)

Ngày 12/07-*Thánh IGNACIO DELGADO Y

Ngày 13/07-Thánh HENRI (973 - 1024)

Ngày 14/07-Thánh CAMILLÔ LELLIS Linh Mục - (1550 - 1614)

Ngày 15/07-Thánh BÔNAVENTURA (1221 - 1274)

Ngày 15/07-*Thánh ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG (NĂM THUÔNG)

Ngày 15/07-*Thánh PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẦN

Ngày 16/07-ĐỨC MẸ NÚI CARMELÔ

Ngày 18/07-*Thánh ĐAMINH ĐINH VĂN ĐẠT

Ngày 20/07-Thánh APOLLINARE

Ngày 20/07-*Thánh JOSÉ DIAZ SANJURO AN

Ngày 21/07-Thánh LAURENSỐ BRINDISI Linh Mục (1559 - 1619)

Ngày 22/07-Thánh NỮ MARIA MAGDALENA

Ngày 23/07-Thánh BIRGITTA Nữ tu (1303 - 1373)

Ngày 24/07-Thánh SARBÊLIÔ MAKHLUF

Ngày 24/07-*Thánh JOSE FERNANDEZ HIỀN

Ngày 25/07-Thánh GIACÔBÊ

Ngày 26/07-Thánh GIOACHIM VÀ ANNA

Ngày 26/07-*Chân Phước ANRÊ PHÚ YÊN

Ngày 29/07-Thánh MARTHA

Ngày 29/07-*Thánh MELCHIR GARCIA SAMPEDRO XUYÊN

Ngày 30/07-Thánh PHÊRÔ KIM NGÔN (+450)

Ngày 31/07-Thánh IGNATIÔ LOYOLA Linh Mục (1491 - 1556)

Ngày 31/07-*Thánh EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

Ngày 31/07-* Thánh PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App