Sách nói Công giáo

[Theo Vết Chân Người] Ngày 03/07-*THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

July 2, 2021

Ngày 03/07-*THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI - THÁNG 06

Ngày 03/07-Thánh TÔMA TÔNG ĐỒ (Thế kỷ 1)
Ngày 03/07-*THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH
Ngày 04/07-Thánh ELISABETH LUSITANIA (1271 - 1336)
Ngày 04/07-*Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN
Ngày 05/07-Thánh ANTÔN MARIA GIACARIA)
Ngày 06/07-Thánh MARIA GORETTI
Ngày 09/07-Thánh AUGUSTINUS ZHAO RONG
Ngày 10/07-*Thánh ANTÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH (NĂM)
Ngày 10/07-*Thánh PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ
Ngày 11/07-Thánh BÊNÊĐICTÔ Tu Viện Trưởng (480 - 547)
Ngày 12/07-*Thánh PHÊRÔ HOÀNG KHANH
Ngày 12/07-*Thánh Nữ ÁNÊ LÊ THỊ THÀNH (ĐẾ)
Ngày 12/07-*Thánh IGNACIO DELGADO Y
Ngày 13/07-Thánh HENRI (973 - 1024)
Ngày 14/07-Thánh CAMILLÔ LELLIS Linh Mục - (1550 - 1614)
Ngày 15/07-Thánh BÔNAVENTURA (1221 - 1274)
Ngày 15/07-*Thánh ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG (NĂM THUÔNG)
Ngày 15/07-*Thánh PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẦN
Ngày 16/07-ĐỨC MẸ NÚI CARMELÔ
Ngày 18/07-*Thánh ĐAMINH ĐINH VĂN ĐẠT
Ngày 20/07-Thánh APOLLINARE
Ngày 20/07-*Thánh JOSÉ DIAZ SANJURO AN
Ngày 21/07-Thánh LAURENSỐ BRINDISI Linh Mục (1559 - 1619)
Ngày 22/07-Thánh NỮ MARIA MAGDALENA
Ngày 23/07-Thánh BIRGITTA Nữ tu (1303 - 1373)
Ngày 24/07-Thánh SARBÊLIÔ MAKHLUF
Ngày 24/07-*Thánh JOSE FERNANDEZ HIỀN
Ngày 25/07-Thánh GIACÔBÊ
Ngày 26/07-Thánh GIOACHIM VÀ ANNA
Ngày 26/07-*Chân Phước ANRÊ PHÚ YÊN
Ngày 29/07-Thánh MARTHA
Ngày 29/07-*Thánh MELCHIR GARCIA SAMPEDRO XUYÊN
Ngày 30/07-Thánh PHÊRÔ KIM NGÔN (+450)
Ngày 31/07-Thánh IGNATIÔ LOYOLA Linh Mục (1491 - 1556)
Ngày 31/07-*Thánh EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG
Ngày 31/07-* Thánh PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App